Podmínky ochrany osobních údajů

Ochranu osobních údajů provádíme v souladu s Rámcovou kupní smlouvou/Smlouvou o spolupráci, kterou máme uzavřenu.